Disclaimer

MP Art Studio/www.maartenplatje.com, (KvK nr. 76194558, hierna te noemen: MP Art Studio) verleent u hierbij toegang tot www.maartenplatje.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

MP Art Studio houdt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
MP Art Studio zich het recht voor om de inhoud van maartenplatje.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op maartenplatje.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MP Art Studio

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op maartenplatje.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MP Art Studio. Voor maartenplatje.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MP Art Studio geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MP Art Studio.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MP Art Studio behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.