Maarten Platje

Geboren in Rotterdam in 1967

Al vroeg in zijn jeugd was het Hollandse landschap met waterwegen en schepen onderwerp van zijn tekeningen en schilderijen. Zijn geboortestad Rotterdam en later in een dorp in de nabijheid van de marinebasis Den Helder speelt daarbij een belangrijke rol. Zijn erkenning als talent volgde snel. Tijdens een tentoonstelling van zeeschilders in Den Helder werd zijn inzending met een 1e prijs bekroond. Zijn eerste artistieke opleiding vond plaats bij het Leidsche schilder en tekengenoodschap Ars Aemulea Naturea (“kunst wedijvert met de natuur”).

Na zijn middelbare schoolopleiding heeft hij gedurende 5 jaren als matroos gevaren op schepen van de Koninklijke Marine. Ongetwijfeld hebben die jaren op zee zijn talent voor het op doek weergeven van de zee in al haar verschijningsvormen verder ontwikkeld. Inmiddels groeide zijn landelijke bekendheid en waren zijn schilderijen regelmatig te zien in diverse tijdschriften en boeken.

In 1996 werd Maarten Platje uitgenodigd om, als ‘embedded’ kunstenaar, aan boord van een Nederlands fregat de internationale operaties in de wateren rond het voormalige Joegoslavië vast te leggen. In de jaren daarna is Platje de grote zeilvaart in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw gaan weergeven in zijn olieverfschilderijen.

Inmiddels bouwde Maarten aan een omvangrijk archief waarmee hij zijn onderwerpen tot in de kleinste details waarheidsgetrouw kan weergeven. Maarten staat bekend om de zorgvuldige bestudering van zijn onderwerpen. Hij deelt zijn werkproces op in diverse fasen en maakt gebruik van oude scheepsjournalen, tekeningen en scheepsmodellen. Maarten maakt regelmatig een serie doeken met een bepaald thema, zoals de Amerikaans-Engelse zeeoorlog aan het begin van de negentiende eeuw en het leven van de Britse admiraal Horatio Nelson.

Prijzen en tentoonstellingen van Maarten

In 2018 won hij tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de Royal Society of Marine Artists te Londen twee prijzen.

Maarten Platje exposeerde in Amsterdam, Den Helder, Rotterdam, Veere, Vlissingen, New York, Nantucket, Monaco en Londen.

Artist statement

Mijn band met schepen gaat ver terug. Mijn vader werkte bij de marine en ik kan me als kind de haven met grote kruisers en scherpe jagers nog goed herinneren. Jaren later heb ik zelf 5 jaar gediend bij de marine en op fregatten de wereldzeeën bevaren. Ik denk dat ik de kunst van het kijken daar geleerd hebt. Dankzij het aandachtig waarnemen zijn ontelbare indrukken achtergebleven. Deze indrukken geef ik nu weer in mijn schilderwerk. Want je moet er geweest zijn. Je moet de deining van de zee hebben gevoeld en de kleuren van de lucht en zee gezien hebben. In slecht weer aan boord van een schip zijn op de Noord-Atlantic worden dingen nu eenmaal in een compleet ander perspectief geplaatst. Deze ervaringen doe je niet op achter een schildersezel en ik raad een ieder die zich waagt aan de maritieme schilderkunst aan zich een periode bloot te stellen aan de elementen die hij of zij in beeld wil brengen.

Ik denk dat een realistische uitwerking in olieverf het ideale medium is om dergelijke ervaringen over te dragen. Hoofdzakelijk schilder ik maritieme onderwerpen in een historische context. Een structurele aanpak is dan belangrijk. Mijn doel is om de juiste balans tussen artistieke invulling en historische correctheid te vinden.